Ett klokt beslut bygger på kunskap, inte på siffror.

— Platon

Om Nordic Public Affairs Research

Förståelse och förändring hänger ihop, framgångsrik rådgivning förutsätter genuin problemförståelse.

Vi går på djupet. Med ordentlig research identifierar vi drivkrafter, oklarheter och motsättningar på de områden där våra kunder har behov av insikt och rådgivning.

Vi förstår hur våra kunders målgrupper kommer att reagera på det som sägs och görs.

Vår kompetens bygger på både teknisk researchexpertis och gedigen erfarenhet av samhällsfrågor och opinion. Vi vet hur man gör för att få fram den fakta som behövs, vi förstår hur våra kunders målgrupper kommer att reagera på det som sägs och görs.

Våra kunder är kvalificerade och väl insatta, de kan sina frågor och vet hur omvärlden ser ut. De behöver inte oss för att berätta sådant de kan ta reda på själva, utan för att se helheten och få råd om hur de kan gå vidare.

Vi bistår i olika skeden av kundernas förändringsarbete: när omvärlden analyseras, när målgruppen identifieras, när målen sätts, när den mest effektiva argumentationen utvecklas, när resultaten utvärderas och slutsatser om framtiden dras.

Läs mer om vilka vi är här.

Så arbetar vi

Det finns inga standardiserade mallar för hur framgångsrik research ska bedrivas. Vi kombinerar många typer av information och källor för bästa möjliga förståelse. Vi arbetar med en kombination av egen expertis och specialiserade underleverantörer.

Opinionsmätningar, offentliga statistikdatabaser, desk research, djupintervjuer, nationalekonomisk analys, akademiska genomgångar, medie- och sociala medieanalys, fokusgrupper och politisk analys finns i vår verktygslåda. Vi har inget egenintresse i någon metod, kundens behov styr. Det är resultatet som räknas.

Vi säljer inte undersökningar, utan erbjuder insikter och rådgivning. Ibland kräver våra uppdrag att nya undersökningar genomförs, men ofta finns de data som behövs redan samlade eller åtminstone tillgängliga.

Våra leveranser är aldrig bara fakta och siffror, utan analys och rekommendationer. Data och information är billigt, goda råd byggda på erfarenhet är det som skapar värde.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer.

Medarbetare

Markus Uvell

Managing Partner

Tidigare VD på Demoskop, VD/medgrundare på United Minds, VD på Timbro samt Sverigechef på Kreab. Tidigare chef för kommunikation och opinionsanalys på Svenskt Näringsliv.

markus.uvell@nordicparesearch.se
+46 733 93 17 17

Johan Jakobsson

Styrelseledamot

Tidigare vice Sverigechef på Kreab Gavin Anderson. Dessförinnan partisekreterare och chef för folkpartiets riksorganisation och delaktig i bildandet av Allians för Sverige.

johan.jakobsson@nordicpa.se
+46 709 22 64 45

Martina Lind

Styrelseledamot

Tidigare stabschef åt Lars Leijonborg, journalist på E24 och Vice President E24 International. Tidigare Management Trainee Schibsted och Pfizer. Female Economist of the Year 2006 vid HHS i Stockholm.

martina.lind@nordicpa.se
+46 70 749 53 49

Nyheter

”Politisering hotar myndigheters oberoende”

Markus Uvell skriver en artikel på SvD Debatt om att vissa svenska myndigheter kännetecknas av en hög grad av politisering och allt för stort fokus på opinionsbildning, samt att detta i förlängningen riskerar att hota myndigheternas oberoende.

Artikeln beskriver några av slutsatserna i en analys Nordic PA Research har genomfört på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Analysen, som även innefattar myndigheternas beslutskvalitet, går igenom sex myndigheter med särskild betydelse för näringslivet under perioden 2007-2017.

Läs artikeln i SvD här.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner via länken nedan.

Utvecklingshinder i offentlig förvaltning

”Regeringsfrågan redan löst – för väljarna”

Markus Uvell skriver en artikel på SvD Debatt om att den sk regeringsfrågan redan är löst – ur väljarnas perspektiv.

Vi har låtit Inizio fråga svenska folket vem de vill att det parti de sympatiserar med ska rösta på som statsminister efter valet – Stefan Löfven eller Ulf Kristersson.

Svaret är tydligt: Väljarna vill att det parti de sympatiserar med ska rösta på ”sin” statsministerkandidat, oavsett vilket block som blir störst.

Läs artikeln i SvD här.

Undersökningsresultatet i sin helhet kan laddas ner via länken nedan.

171117, Inizio, statsminister2018

Nytt företag presenterat: Nordic PA Research

Pressmeddelande 2016-10-12

Nordic PA Research – för bättre beslutsunderlag

Nordic PA Research är ett nytt researchföretag som erbjuder rådgivning grundad på bland annat opinionsmätningar, offentliga statistikdatabaser, desk research, djupintervjuer, medieanalys, fokusgrupper, politisk analys.

Markus Uvell är managing partner vid Nordic PA Research. Han har tidigare bland annat varit VD på United Minds och Demoskop. Uvell har givit ut flera böcker om svensk opinion och politik, senast ”Innerst Inne – vad svenska folket egentligen tycker” (Timbro 2014) tillsammans med Carl Melin.

Nordic PA Research är ett nytt företag, men har redan kommit igång med arbete för kunder, berättar Markus Uvell.

– Vi arbetar med uppdragsgivare som står inför förändringar som kräver genuin problemförståelse. Vår roll är att identifiera drivkrafter, oklarheter och motsättningar, för att ge kunderna bättre beslutsunderlag.

Bakom Nordic PA Research står förutom Markus Uvell även Martina Lind och Johan Jakobsson som är styrelseledamöter i Nordic PA Research. Lind och Jakobsson driver sedan tidigare systerföretaget Nordic Public Affairs.

Nordic PA Research ska arbeta självständigt med egna kunduppdrag, men även kunna bidra med underlag till de uppdrag inom opinionsbildning och politisk påverkan som Nordic Public Affairs arbetar med.

– Markus Uvell är en av Sveriges skickligaste och mest meriterade opinionsanalytiker. I den egenskapen har vi också samarbetat med honom tidigare – nu fördjupar vi vårt samarbete, säger Martina Lind och Johan Jakobsson i en kommentar.

Med lång erfarenhet från researchföretag betonar Markus Uvell att Nordic PA Research inte kommer vara ett traditionellt undersökningsföretag:

– Det finns flera skillnader. Vi är inte beroende av någon viss metod eller datakälla, utan väljer de vägar som bäst löser kundens problem. Vi kombinerar flera typer av källor, för att få så komplett bild som möjligt. Och vi säljer inte data eller undersökningsresultat utan erbjuder rådgivning kring hur kunden ska agera, avslutar Markus Uvell.

Kontakt

Götgatan 18

Nordic Public Affairs Research
Götgatan 18
118 46 Stockholm

Markus Uvell
Managing Partner
+46 733 93 17 17
markus.uvell@nordicparesearch.se